Käytät ilmeisesti Internet Explorer 6 -selainta. Se on jo vanhentunut.
Turvallisemman ja luotettavamman käytön takaamiseksi suosittelemme, että päivität selaimesi johonkin seuraavista:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Suomi

    Maakohtaiset sivut

Takuuehdot

Tämä yleismaailmallinen takuu on esitettävä valtuutetulle Olympus-korjaushuoltopisteelle ennen kuin mitään takuuehtojen alaista korjausta voidaan tehdä. Tämä takuu on voimassa vain jos takuutodistus ja ostotosite esitetään Olympus-korjaushuoltopisteelle.

Japanin Olympus Corporationin myöntämän yhden vuoden yleismaailmallisen takuun lisäksi on Olympus Imaging Europa GmbH:n myöntämä takuu Euroopassa voimassa kaksi vuotta ostopäivämäärästä. Huomaa, että tämä takuu on voimassa edellisen lisäksi eikä vaikuta asiakkaan laillisiin oikeuksiin.

Takuuehdot

1. Jos tuotteesi osoittautuu vialliseksi, vaikka sitä on käytetty asianmukaisesti (sen mukana toimitettujen käsittely- ja käyttöohjeiden mukaisesti) kahden vuoden aikana laskettuna sen ostopäivästä valtuutetulta Olympus-jälleenmyyjältä Olympus Imaging Europa GmbH:n liiketoiminta-alueella, kuten valtuutettujen jälleenmyyjien luettelossa on määritelty, tämä tuote korjataan tai Olympuksen valinnan mukaan vaihtoehtoisesti vaihdetaan veloituksetta. Vaatiakseen korvausta tämän takuun perusteella asiakkaan on vietävä tuote ja tämä takuutodistus ennen kahden vuoden takuuajan päättymistä jälleenmyyjälle, jolta tuote ostettiin tai mihin tahansa muuhun Olympus-huoltopisteeseen Olympus Imaging Europa GmbH:n liiketoiminta-alueella, kuten valtuutettujen jälleenmyyjien luettelossa on määritelty. Yleismaailmallisen yhden vuoden takuun aikana asiakas voi palauttaa tuotteen mihin tahansa Olympus-huoltopisteeseen. Ota huomioon että tällaista Olympus-huoltopistettä ei ole kaikissa maissa.

2. Asiakkaan on kuljetettava tuote jälleenmyyjälle tai valtuutettuun Olympus-huoltopisteeseen omalla vastuullaan ja vastattava kaikista tuotteen kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

3. Tämä takuu ei kata seuraavia kohtia, ja asiakasta vaaditaan maksamaan korjauskulut myös vioista, jotka ilmenevät yllä mainittuna takuuaikana.

(a) Vika, joka johtuu väärästä käyttötavasta (kuten sellaisen toiminnon suorittamisesta, jota ei ole mainittu käsittelyohjeissa tai ohjeiden muissa osissa jne.)

(b) Vika, joka johtuu korjauksesta, muuntamisesta, puhdistuksesta jne., jonka on suorittanut joku muu kuin Olympus tai Olympuksen valtuuttama huoltopiste.

(c) Vika tai vahinko, joka johtuu kuljetuksesta, putoamisesta, iskusta jne. tuotteen ostamisen jälkeen.

(d) Vika tai vahinko, joka johtuu tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvavahingosta, ukkosesta tai muista luonnonkatastrofeista, ympäristön saastumisesta tai sääntöjenvastaisista jännitelähteistä.

(e) Vika, joka johtuu huolimattomasta tai epäasiallisesta säilytyksestä (kuten tuotteen pitämisestä kuumissa tai kosteissa olosuhteissa, lähellä hyönteiskarkotteita, kuten naftaliinia tai haitallisia lääkeaineita jne.), epäasiallisesta huollosta jne.

(f) Vika, joka johtuu tyhjentyneistä akuista jne.

(g) Vika, joka johtuu hiekan, mudan jne. joutumisesta tuotteen kuoren sisään.

(h) Kun tätä takuutodistusta ei palauteta tuotteen mukana.

(i) Kun mitä tahansa muutoksia on tehty takuutodistukseen koskien ostovuotta, -kuukautta tai -päivää, asiakkaan nimeä, jälleenmyyjän nimeä ja sarjanumeroa.

(j) Kun ostotositetta ei esitetä tämän takuutodistuksen mukana.

4. Tämä takuu koskee vain itse tuotetta; takuu ei koske mitään muuta lisävarustetta, kuten laukkua, hihnaa, objektiivinsuojusta ja akkuja.

5. Olympuksen ainoa vastuu tämän takuun perusteella rajoittuu tuotteen korjaamiseen tai korvaamiseen. Vastuu tapahtuneesta epäsuorasta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, jonka asiakas on kärsinyt tuotteen vian vuoksi, ja erityisesti menetys tai vahinko, joka on sattunut objektiiveille, filmeille, muille laitteille tai lisävarusteille, joita käytetään tuotteen yhteydessä tai menetys, joka johtuu viivästyksestä korjauksessa tai tietojen menetyksestä, on poissuljettu. Tämä ei koske lain pakottavia säädöksiä.

Huomautuksia takuun voimassaolosta

1. Tämä takuu on voimassa vain jos takuutodistus on Olympuksen tai valtuutetun jälleenmyyjän asianmukaisesti täydentämä tai muut asiakirjat sisältävät riittävät todisteet. Varmista sen vuoksi, että nimesi, jälleenmyyjän nimi, sarjanumero ja ostovuosi, -kuukausi ja -päivä on täydellisesti merkitty tai alkuperäinen lasku tai ostokuitti (josta näkyy myyjän nimi, ostopäivä ja tuotetyyppi) on liitetty takuutodistukseen. Olympus pidättää oikeuden kieltäytyä suorittamasta ilmaista huoltoa, ellei takuutodistus ole täydellinen eikä yllä mainittua asiakirjaa ole sen liitteenä tai jos sen sisältämät tiedot ovat epätäydelliset tai epäselvät.

2. Koska takuutodistusta ei anneta uudelleen, pidä se turvallisessa paikassa.

Takuun rajoitus

Olympus ei anna takuuta, suoraa tai välillistä, mistään tämän kirjallisen aineiston tai ohjelman sisällöstä eikä ole missään tapauksessa vastuussa mistään välillisestä takuusta, joka koskee niiden myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen, tai mistään välillisestä, satunnaisesta tai epäsuorasta vahingosta (mukaan luettuna liiketulojen menetys, liiketoiminnan keskeytyminen ja liiketietojen menetys, mutta näihin rajoittumatta), joka johtuu tämän aineiston tai ohjelman käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää sitä. Jotkut valtiot eivät salli välillisiä tai satunnaisia vahinkoja koskevan vastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.