Mobiiliversio Piilota

Käytät ilmeisesti Internet Explorer 6 -selainta. Se on jo vanhentunut.
Turvallisemman ja luotettavamman käytön takaamiseksi suosittelemme, että päivität selaimesi johonkin seuraavista:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Suomi

    Maakohtaiset sivut

Eurooppalainen huoltotakuu

Kiitämme Olympus-tuotteen hankinnasta.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tämä tuote osoittautuu vialliseksi asianmukaisesta (tuotteen mukana toimitetun kirjallisen käyttöoppaan mukaisesta) käytöstä huolimatta soveltuvan kansallisen takuuajan kuluessa tuotteen hankintapäivämäärästä, tuote korjataan tai Olympuksen valinnan mukaan vaihdetaan korvauksetta. Tämä edellyttää, että tuote on hankittu sivustossa http://www.olympus-europa.com mainitulta Olympus-jälleenmyyjältä OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG:n liiketoiminta-alueella. Jotta Olympus voi tarjota pyydetyt takuupalvelut tyydyttävästi ja mahdollisimman nopeasti, ota huomioon alla annetut tiedot ja ohjeet:

1. Tämän takuusuorituksen saamiseksi noudata sivuston https://my.olympus-consumer.com/ rekisteröitymis- ja seurantaohjeita (tämä palvelu ei ole saatavilla kaikissa maissa) tai toimita ennen soveltuvan kansallisen takuuajan umpeutumista tuote, vastaava alkuperäinen lasku tai ostokuitti ja täytetty takuutodistus tuotteen myyneelle myyjälle tai muuhun Olympuksen asiakaspalvelupisteeseen OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG:n liiketoiminta- alueella, kuten se määritetään sivustossa http://www.olympus-europa.com.

2. Varmista, että Olympus tai valtuutettu jälleenmyyjä tai asiakaspalvelupiste on täyttänyt takuutodistuksen asianmukaisesti. Varmista tämän vuoksi, että oma nimesi, myyjän nimi, sarjanumero sekä hankintavuosi, -kuukausi ja -päivä ovat kaikki merkittyinä takuutodistukseen tai että alkuperäinen lasku tai ostokuitti (johon on merkitty myyjän nimi, ostopäivämäärä ja tuotteen malli) on liitetty tämän takuutodistuksen yhteyteen.

3. Säilytä tämä takuutodistus huolellisesti tallessa, sillä sen tilalle ei myönnetä uutta todistusta.

4. Huomaa, että Olympus ei ole vastuussa tuotteen kuljettamisesta myyjälle tai Olympuksen valtuutettuun asiakaspalvelupisteeseen aiheutuvista kustannuksista eikä korvaa niitä.

5. Takuu ei kata seuraavia tapauksia. Kyseisissä tapauksissa sinun edellytetään maksavan korjauksesta aiheutuvat kustannukset myös silloin, kun vika ilmenee edellä mainittuna takuuaikana.

a. Virheellisen käsittelyn seurauksena ilmenevät viat (esim. sellaisten käyttötapojen seurauksena, joita ei ole mainittu käyttöoppaassa tms.)

b. Viat, jotka aiheutuvat jonkin muun kuin Olympuksen tai Olympuksen valtuuttaman asiakaspalvelupisteen suorittamista korjaus-, muutos- tai puhdistustoimenpiteistä tms.

c. Tuotteen hankinnan jälkeen ilmenevät kuljetuksen, putoamisen, iskujen tms. aiheuttamat viat tai vauriot.

d. Tulipalon, maanjäristyksen, tulvavahinkojen, salamaniskun, muiden luonnonkatastrofien, ympäristön saastumisen ja epävakaiden jännitelähteiden aiheuttamat viat tai vauriot.

e. Viat, jotka aiheutuvat huolimattomasta tai virheellisestä säilytyksestä (tällaiseksi katsotaan tuotteen säilyttäminen korkean lämpötilan ja ilmankosteuden vallitessa, hyönteiskarkotteiden kuten naftaleenin tai haitallisten lääkkeiden tms. läheisyydessä), virheellisestä huoltamisesta tms.

f. Viat, jotka aiheutuvat tyhjentyneistä paristoista tms.

g. Viat, jotka aiheutuvat hiekan, mudan, veden tms. pääsystä tuotteen koteloinnin sisäpuolelle.

6. Olympuksen vastuu tämän takuun nojalla rajoittuu yksinomaan tuotteen korjaamiseen tai vaihtoon. Olympus ei vastaa takuun nojalla minkäänlaisista viallisen tuotteen asiakkaalle aiheuttamista epäsuorista tai seurannaisista menetyksistä tai vahingoista eikä erityisesti tuotteen yhteydessä käytetyille objektiiveille, filmeille tai muille varusteille tai tarvikkeille aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Olympus ei myöskään vastaa menetyksistä, jotka johtuvat tuotteen korjaamisen aiheuttamasta viivästyksestä tai tietojen katoamisesta. Edellä mainittu ei päde pakottavan lainsäädännön määrätessä toisin.