Käytät selaimena ilmeisesti Internet Explorer 6:ta. Tämä selain on nyt vanhentunut.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

  • Suomi

    Maakohitaset sivut

Käyttöehdot

Copyright © 2009 Olympus Europa Holding GmbH.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tällä web-sivustolla esiintyvä materiaali on tekijänoikeus- ja/tai tavaramerkkilakien suojaamaa.

Olympus Europa Holding GmbH on Saksan lainsäädännön mukainen osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Hampurissa, Saksassa. Olympus Europa Holding GmbH on rekisteröity numerolla HRB 10554 ja sen toimialana on optisten instrumenttien, yritysten käyttämien laitteiden ja vastaavien tuotteiden kauppa. VAT-numero: DE118673662 Toimitusjohtaja: Stefan Kaufmann.

Käyttöehdot

Tämä sivusto on tarkoitettu vain Euroopan unionin, Venäjän, Lähi-idän ja Afrikan asukkaille. Hyväksytyt tuotemerkinnät, rekisteröinnit ja esittelyt voivat poiketa eri maiden välillä. Muiden maiden asukkaat voivat hakea lisätietoja tuotteiden saatavuudesta omassa asuinpaikassaan sekä viimeisimmät rekisteröintitiedot ja hyväksytyn tuotetarran kansainväliseltä verkkosivustoltamme osoitteessa www.olympus-global.com , tai oman maansa maakohtaiselta sivustolta.

Sovellettavat lait

Web-sivusto sisältää tietoja tuotteista, joiden maakohtainen saatavuus vaihtelee ja soveltuvin osin ne ovat mahdollisesti hyväksyttyjä tai saaneet markkinointiluvan tiettyyn käyttötarkoitukseen tai tietyin rajoituksin eri maissa. Jokaisessa maassa sovelletaan omia lakeja, säädöksiä ja lääketieteellisiä käytäntöjä, joilla säädellään lääketieteellisen tai muun tiedon jakamista lääketieteellisistä tuotteista internetin kautta. Mitään tässä yhteydessä esitettävää ei tule pitää tietyn tuotteen suosituksena tai myynninedistämisenä tai käytön aiheena millekään tuotteelle, jota ei ole hyväksytty lukijan sijaintimaan lakien ja asetusten mukaisesti.

Käyttöehtojen päivittäminen

Olympus Europa Holding GmbH tarjoaa tällä palvelimella olevat tiedot asiakkaidensa yleiseen käyttöön ja varaa oikeuden muuttaa tietosisältöä siitä erikseen ilmoittamatta. Olympus Europa Holding GmbH ei vastaa annettujen tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä ja/tai luotettavuudesta.

Käyttäessäsi tätä sivustoa hyväksyt samalla nämä käyttöehdot.

Vastuun rajoituslauseke

Tämä web-sivusto tarjotaan "sellaisenaan" ja sitä voidaan laajentaa, muuttaa tai päivittää. Vaikka Olympus pyrkii tarjoamaan yleisölle tarkkaa ja ajan tasalla olevaa tietoa, Olympus ei takaa sivuston sisällön oikeellisuutta tai ajankohtaisuutta eikä vastaa virheistä, puutteista tai mahdollisista vanhentuneista tiedoista. Erityisesti Olympus ei vastaa sellaisten sivustojen sisällöstä, joista voi olla linkki tähän sivustoon. Edelleen, Olympus ei vastaa vahingoista tai viruksista, joita saattaa kohdistua tietokoneeseen tai muuhun omaisuuteen tämän sivuston avaamisen, käytön tai sisällön lataamisen johdosta.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit

Kaikki tässä sivustossa mainittavat tuote- tai palvelunimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämä web-sivusto ja kaikki sen sisältämät data-, teksti-, kuva-, video- tai audiomateriaalit on tarkoitettu vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Logon, palvelumerkkien tai tavaramerkkien esiintyminen näillä web-sivuilla ei merkitse minkäänlaisen käyttöoikeuden antamista niihin. Olet oikeutettu kopioimaan, tallentamaan ja tulostamaan annettuja tietoja henkilökohtaiseen käyttöösi sillä edellytyksellä, että ymmärrät Olympus Europa Holding GmbH:n omistavan tekijänoikeudet kaikkiin sisältöihin, mukaan lukien tekstit, grafiikat ja valokuvat. Et kuitenkaan ole oikeutettu jakamaan, vaihtamaan, muuttamaan, myymään tai välittämään mitään tällä web-sivustolla esiintyviä tietoja. Ellei erikseen ole toisin mainittu, kaikki tämän web-sivuston materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin eikä niitä saa käyttää kaupallisiin tai julkisiin tarkoituksiin ilman Olympus Europa Holding GmbH:n kirjallista ennakkohyväksyntää. Et ole oikeutettu linkittämään tai "peilaamaan" mitään tämän web-sivuston osaa ilman Olympus Europa Holding GmbH:n kirjallista ennakkohyväksyntää.

Tietoja liikekumppaneille

Tietosuoja

Olympus Europa Holding GmbH kunnioittaa vierailijoiden sivustollamme antamien henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä. Katso lisätietoja kohdasta Yksityisyydensuoja.